Dnes je: 27.11.2022

Co čím hasit?

Co se čím hasí?

= hasící přístroj je určený k hašení začínajícího požáru, tj. prvotní protipožární zásah. Obsahuje určitý druh  hasiva a je opatřený zařízením, kterým se přístroj uvádí do činnosti. Hasící přístroje dělíme na přenosné, pojízdné a přívěsné.

Co se stane, když se hasí špatným hasícím přístrojem? Co by se např. stalo, kdybyste hasili olej vodou? 

Více ve videu pod odkazem:

Ve výše uvedené tabulce je shrnuto, co je vhodné hasit jakým hasícím přístrojem. Ale co když se na to podíváme opačně? Na co je vhodný který hasicí přístroj? Kde nalezne každý své využití a na co se rozhodně nesmí používat?

 

Práškový hasicí přístroj

Práškové hasicí přístroje naleznou využití zejména v obytných a skladových budovách, ve stavebnictví, v chemických provozech, v zemědělství, strojních dílnách, garážích a školách, v automobilech. Prášek nevede elektrický proud, je tedy možné jimi hasit zařízení pod proudem (do 1000V), avšak pozor na následné škody způsobené samotným práškem. Ten je velmi jemný a jeho odstraňování např. z elektroniky (počítače nebo jiná drahá elektronika) či potravin je velmi obtížné, v druhém případě prakticky nemožné. 

 

Práškový hasicí přístroj je vhodný na hašení prakticky všech pevných materiálů

 • kapalných látek (ředidla, pohonné hmoty, oleje)
 • hořících plynů (propan-butan), přičemž se nemusíme obávat úrazu proudem při hašení hořících obytných domů, v nichž nebyla odpojena elektřina. Přístroj funguje s velmi dobrou účinností, přičemž obsluha není ohrožena, při hašení s ním nevznikají žádné jedovaté zplodiny
 • hořlavých kapalin. Hasební prášek působí proti samotnému plameni, plamen je likvidován velmi rychle.
 • hořlavých plynů. Stejně jako v případě hořlavých kapalin, je plamen sražen prakticky okamžitě
 • elektrických zařízení pod proudem do 110 kV i pro plasty hořící plamenem

Práškový hasicí přístroj je nevhodný na:

 • hašení pevných hořlavých látek látky (typu dřeva, uhlí, textilií). Plamen je uhašen rychle, avšak látka žhne dál a může se znovu rozhořet.
 • hašení hořlavých kovů. Opět může docházet ke vzniku nebezpečných plynů.
 • hašení jemné mechaniky a elektroniky

Práškový hasicí přístroj se nesmí použít na:

 • hašení lehkých hořlavých a alkalických kovů
 • hašení volně uložených kusovitých, vláknitých a podobných materiálů pro nebezpečí požáru a případný výbuch.

Vodní hasicí přístroj

Pro hašení většiny běžných materiálů jsou známé vodní hasicí přístroje zcela postačující. Mají však jedinou výraznou nevýhodu: proud vody, která při hašení z přístroje stříká, je elektricky vodivý, takže přístroj nelze použít k hašení obytného domu, u něhož není vypnuta elektrická instalace. Přístroje jsou mrazuvzdorné. 

Vodní hasicí přístroj je vhodný na hašení:

 • pevných hořlavých (organických) látek (papír, dřevo, textil,...). Voda hasí přímo "u zdroje", likviduje i žhnutí, které je s hořením pevných látek prakticky téměř vždy spojeno.
 • další pevné hořlavé látky (papír, uhlí, textilie, guma) a pouze v nutosti použitelné k hašení menších množství hořlavých kapalin mísících se s vodou jako líh, éter apod.
 • hořlavých kapalin rozpustných ve vodě (alkoholy, ketony,...)

Vodní hasicí přístroj je nevhodný na hašení:

 • hořlavých kapalin nemísících se s vodou jako benzín, motorová nafta, minerální oleje, líh, ředidlo,...). Je třeba velkého množství vody, abychom kapalinu zředili, některé neuhasíme vůbec, např. benzín na vodě plave.
 • hořlavých plynů a k hašení látek, materiálů a zařízení, kde je nebezpečí škod promáčením vzhledem k cennosti. Uhasit plamen hořícího plynu, který uniká pod tlakem je více než obtížné.

Vodní hasicí přístroj nesmí být použit na hašení:

 • elektrických zařízení pod proudem a v jejich blízkosti
 • k hašení lehkých a hořlavých alkalických kovů, termitů, karbidu vápníku a pod. Hoření kovů probíhá za velmi vysokých teplot a při styku s vodou si tu reakci určitě dokážete představit sami. Reakce může být navíc doprovázena vznikem nebezpečných plynů (jedovatých a hořlavých).Pozor na požáry elektrických zařízení pod proudem, běžný člověk zásah 230 voltů našich rozvodných sítích nemusí přežít!
 • látky prudce reagující s vodou

Sněhový hasicí přístroj

Princip hašení sněhovým (CO2) hasicím přístrojem, je založen na rychlém vyprázdnění obsahu oxidu uhličitého, ten vytěsní kyslík potřebný k hoření. U hořících tekutin zabraňuje jejich roztřikování, ke kterému by došlo proudem vody. Oxid uhličitý je elektricky nevodivý, takže při požáru nemusíte hledat hlavní vypínač elektrického rozvodu, mimoto nevadí potravinám nebo jemné mechanice. Při hašení můžete ovšem utrpět omrzliny - expandující pěna má asi 78 stupňů pod nulou.

Sněhový hasicí přístroj  je vhodný na hašení:

 • k hašení elektrických zařízení pod proudem
 • hořlavé plyny, velmi rychle zřeďuje hořlavý plyn a likviduje plamen.
 • hořlavé kapaliny, stejně jako u hořlavých kapalin - rychle zředí hořlavé páry kapaliny a likviduje plamen.
 • potravin a k využití pro laboratoře, jemnou mechaniku a elektronická zařízení
 • pevné hořlavé látky, stejně jako u prášku, srazí plamen, ale nezlikviduje žhnutí.
 • hořlavé kovy, opět nebezpečí reakcí spojených s tvorbou nebezpečných plynů.

Sněhový hasicí přístroj není vhodný na hašení:

 • pro požáry tuhých hořlavin typu dřeva
 • textilií, uhlí na otevřených prostranstvích s velkou výměnou vzduchu

Sněhový hasicí přístroj nesmí být použit na hašení:

 • k hašení lehkých hořlavých a alkalických kovů
 • hořlavých prachů a volně uložených kusovitých, vláknitých a pod.
 • materiálů pro nebezpečí výbuchu a rozšíření požáru
 • sypkých látek, alkalických kovů, atd.

POZOR!

 

Při hašení pozor na prostor, kde k hašení dochází. Ve venkovních prostorách je často CO2 rozháněn větrem. Při hašení v uzavřených prostorách pozor na vlastnosti CO2, je těžší než vzduch, v podzemních prostorách může vytlačit vzduch a udělat tak prostředí nedýchatelným (pouze pro velké hasicí přístroje o větším obsahu - 10kg a více). V nadzemních prostorách vyvětrat! CO2 je v hasicích přístrojích v kapalném stavu, tzn. pod tlakem a podchlazený, pozor na "popálení mrazem".
Zde lze více než doporučit hašení elektrických zařízení. Po hašení se CO2 vypaří do okolního prostředí a "nezanechává zbytky" po hašení.

 

Pěnový hasicí přístroj

Jsou naplněny směsí pěnidla Pyrocool s vodou. 

Pěnové hasící přístroje jsou vhodné na hašení:

 • pevných hořlavých látek, hasební pěna obsahuje vodu, eliminuje tedy i žhnutí. Voda je však pro hašení účinnější
 • hořlavých kapalin nemísících se s vodou (benzín, motorová nafta, minerální oleje, tuky apod.). Hasební pěna oddělí hořlavou kapalinu od plamene, oheň nemá "potravu"

Pěnové hasící přístroje nejsou vhodné na hašení:

 • hořlavých kapalin mísících se s vodou
 • hořlavých kapalin nízkovroucích t.j. na úrovni okolní teploty a níže jako petoleter, ditileter, monochloretan
 • hořlavé plyny, stejný problém jako u vody
 • hořlavé kovy, hasební pěna obsahuje vodu

Pěnové hasící přístroje nesmí být použity na hašení:

 • na požáry elektrických zařízení pod proudem a v jejich blízkosti, díky obsahu vody je totiž vodivost zaručena
 • lehkých hořlavých a alkalických termitů, karbidů vápníku apod.
Naposledy upraveno: 27.1.2021