Dnes je: 29.11.2023

Topografie

TOPOGRAFIE

 

Co je to topografie? Je to vědní disciplína studující povrchové útvary na povrchu Země, případně jiných pevných těles Sluneční soustavy (planet, měsíců, planetek atd.). Velmi těsně tak souvisí s kartografií, která se zabývá zakreslováním popsaných útvarů. V přeneseném slova smyslu je pak toto označení používáno pro obecné pojmenování povrchu (tvaru) těchto objektů.

 

Co musí mladý hasič ovládat na soutěžní hru v požárním sportu Plamen?

 1. Správně stanovit sadu topografických značek 
 2. Zorientovat mapu pomocí buzoly
 3. Měření azimutu podle vybraného bodu (pouze starší)
 
 

Topografické značky

= topografické značky jsou vlastně značky zakreslené v turistických mapách a pomáhají nám s orientací v terénu

Nerozumíte některým pojmům?

Trigonometrické body = vrcholy trojúhelníkové soustavy. Tyto body jsou v terénu stabilizovány např. povrchovou značkou (kamennými hranoly, kovovým cepem) a podzemním značením (skleněná či kamenná deska). Nejdůležitější z nich jsou zvýrazněny - pilíře, věže. Každý trigonometrický bod má svůj list, kde jsou k němu vedeny všechny důležité informace. Trigonometrickou soustavou je rozděleno celé území ČR.

Vrstevnice = křivka, která na mapě či v terénu spojuje body se stejnou nadmořskou výškou

Nivelační značky = body, které slouží jako vztažné body pro výšková měření. U každého bodu je pak evidována nadmořská výška v metrech

Vyzkoušejte si svoje znalosti v praxi:

 

Orientace mapy pomocí buzoly

= orientace mapy znamená natočení mapy tak, aby se směr severu na mapě shodoval se skutečným směrem k severu (směr severu na mapě je nahoru)

 • Buzolu nastavíme do základního stavu - nastavíme značku severu (N) proti rysce, ve středu nosné desky buzoly
 • Na mapu přiložíme buzolu tak, aby buzola směřovala na sever mapy (obvykle horní okraj mapy)
 • Pak už jen stačí natáčet mapu spolu s buzolou tak, aby se střelka dostala mezi zvýrazněné severní rysky 

Stále si nevíte rady? Zkuste to podle videonávodu:

Zorientovaná mapa - sever na mapě odpovídá magnetickému severu země
Zorientovaná mapa - sever na mapě odpovídá magnetickému severu země
Umístění buzoly na mapu tak, aby směřovala k severu mapy
Umístění buzoly na mapu tak, aby směřovala k severu mapy

 

Azimut vybraného bodu

Azimut = úhel, který je sevřen mezi směrem na sever a směrem na určený nebo zvolený orientační bod nebo směrem pochodu. 

 • měří ve stupních ve směru hodinových ručiček. Má-li určovat směr pochodu, říkáme mu pochodový úhel.
 • známe-li směr severu a azimut, můžeme jednoduše určit směr vyjádřený azimutem
 • naopak ať přímo v terénu nebo na mapě můžeme určit azimut, abychom vyjádřili odchylku objektu od severního směru

Jak se měří azimut?

 1. Z místa, kde stojíme, si určíme objekt, kterému budeme určovat azimut (azimut bude platit z toho místa, odkud provádíme měření)
 2. Položíme si buzolu na dlaň tak, aby šipka na buzole mířila na objekt
 3. Otáčíme kolečkem tak dlouho, dokud se nezakryje sever magnetické střelky se severem na stupnici
 4. Odečteme na stupnici hodnotu azimutu
Naposledy upraveno: 27.1.2021